Tấm trần sợi khoáng Baffel Bal Colour Tấm trần sợi khoáng Baffel Bal Colour Ngoài ra để tối ưu hóa âm thanh, THERMATEX® Baffle BAL Colour cung cấp một loạt các khả năng thiết kế. Phía trước mặt lông cừu có sẵn trong các màu sắc khác nhau và có thể được kết hợp trong bất kỳ cách nào giúp cho mỗi phòng một thiết kế độc đáo, riêng biệt và hoàn thành các yêu cầu về âm thanh phòng cao nhất. BB02 Tấm THERMATEX Baffles Số lượng: 0 m2

 Xem ảnh lớn
  •  
  • Tấm trần sợi khoáng Baffel Bal Colour

  • Đăng ngày 29-09-2016 05:42:25 PM - 5109 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: BB02
  • Ngoài ra để tối ưu hóa âm thanh, THERMATEX® Baffle BAL Colour cung cấp một loạt các khả năng thiết kế. Phía trước mặt lông cừu có sẵn trong các màu sắc khác nhau và có thể được kết hợp trong bất kỳ cách nào giúp cho mỗi phòng một thiết kế độc đáo, riêng biệt và hoàn thành các yêu cầu về âm thanh phòng cao nhất.


Đặc tính của sản phẩm Baffel Colour tiêu âm
Đặc tính của sản phẩm Baffel Colour tiêu âm
Đặc tính của sản phẩm trần Baffel Colour tiêu âm
Đặc tính của sản phẩm trần Baffel Colour tiêu âm
     

 

Sản phẩm cùng loại